English
Arbeidsrecht,Arbeidsrecht,Arbeidsrecht,Arbeidsrecht,

Arbeidsrecht, contractenrecht en ondernemingsrecht

 
Ovidius adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht en ondernemingsrecht. Daarbij maken onze advocaten gebruik van jarenlange expertise en ervaring, onder meer opgedaan bij vooraanstaande Nederlandse en internationale advocatenkantoren.

Arbeidsrecht:

 • Individueel ontslag
 • Collectief ontslag / reorganisaties
 • Grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen / expatcontracten
 • Arbeidsovereenkomsten(recht)
 • Medezeggenschap
 • Beloning en transitievergoeding
 • Statutair directeur
 • Managementovereenkomsten
 • Concurrentiebedingen en relatiebedingen
 • Transacties (arbeidsrechtelijke aspecten van overnames en outsourcing en overgang van onderneming)

Contractenrecht:

 • Commerciële contracten
 • IT-contracten
 • Commerciële geschillen

Ondernemingsrecht:

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Corporate litigation
 • Samenwerkingsverbanden
 • Fusies en overnames
 • Personenvennootschappen
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Herstructureringen
Facebooktwittergoogle_pluslinkedinFacebooktwittergoogle_pluslinkedin