English
MeldplichtMeldplichtMeldplichtMeldplicht

Meldplicht datalekken onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming: wat verandert er?

1-11-2017

  Afgelopen maand publiceerde de Artikel 29 Werkgroep (“WP29”)* een richtsnoer voor de uitleg van de nieuwe meldplicht datalekken die met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) wordt geïntroduceerd. Hoewel in Nederland al sinds 1 januari 2016 een meldplicht datalekken van kracht is, wordt deze onder de AVG strenger. In deze update bespreekt Ovidius de belangrijkste punten

Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens: Microsoft verwerkt gegevens gebruikers Windows 10 in strijd met de Wbp

13-10-2017

  De Autoriteit Persoonsgegevens maakte vandaag bekend dat uit een onderzoek naar Windows 10 Home en Windows 10 Pro is gebleken dat Microsoft zich niet aan de Wet bescherming persoonsgegevens houdt. Via deze besturingssystemen verwerkt Microsoft persoonsgegevens van de gebruikers op een wijze die in strijd is met de wet. Te weinig informatie en dus geen geldige toestemming Microsoft

Lees meer

Cybersecurity speerpunt nieuw kabinet

11-10-2017

  In het gisteren gepresenteerde regeerakkoord van VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie wordt een ‘ambitieuze cybersecurity-agenda’ aangekondigd. Zo wil Rutte III onder meer standaarden gaan ontwikkelen voor Internet-of-Things apparaten (waarover meer in onze update van 12 juni 2017), het Nationaal Cyber Security Centrum versterken en de cybercapaciteit van de krijsmachtonderdelen fors uitbreiden. Ook gaat het

Lees meer

BREAKING: Iers Hooggerechtshof verwijst Facebook-zaak naar Europees hof

3-10-2017

  Het Ierse Hooggerechtshof heeft besloten om het Europees Hof van Justitie te vragen een oordeel te vellen over de validiteit van de zogeheten modelcontracten (Standard Contractual Clauses), zo blijkt uit het vandaag bekend geworden vonnis. De betrokken rechter, Caroline Costello, gaf in haar vonnis aan dat ze zich kon vinden in het oordeel van

Lees meer

Volgende pagina »