English
Arbeidsrecht,Arbeidsrecht,Arbeidsrecht,Arbeidsrecht,

Arbeidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht en privacyrecht

 

Ovidius adviseert en procedeert op het gebied van arbeidsrecht, contractenrecht, ondernemingsrecht en privacyrecht. Daarbij maken onze advocaten gebruik van jarenlange expertise en ervaring, onder meer opgedaan bij vooraanstaande Nederlandse en internationale advocatenkantoren.

Arbeidsrecht:

 • Individueel ontslag
 • Collectief ontslag / reorganisaties
 • Grensoverschrijdende arbeidsverhoudingen / expatcontracten
 • Arbeidsovereenkomsten(recht)
 • Medezeggenschap
 • Beloning en transitievergoeding
 • Statutair directeur
 • Managementovereenkomsten
 • Concurrentiebedingen en relatiebedingen
 • Transacties (arbeidsrechtelijke aspecten van overnames en outsourcing en overgang van onderneming)

Contractenrecht:

 • Commerciële contracten
 • IT-contracten
 • Commerciële geschillen

Ondernemingsrecht:

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Corporate litigation
 • Samenwerkingsverbanden
 • Fusies en overnames
 • Personenvennootschappen
 • Aandeelhoudersgeschillen
 • Herstructureringen

Privacyrecht:

 • Compliance Wbp en AVG (de Privacyverordening)
 • Privacybeleid
 • Privacy statements, privacy disclaimers, cookiebeleid, datalekprotocol
 • Aanstellen en registreren van een functionaris gegevensbescherming
 • (Protocol) cameratoezicht en (toezicht op) gebruik van internet en e-mail op de werkvloer
 • Toestemmingsverklaring verwerking persoonsgegevens van personeel
 • Verwerkersovereenkomsten
 • Internationale gegevensuitwisselingen
 • Meldingen bij, en controle en handhaving door Autoriteit Persoonsgegevens
 • Datalekken en beveiligingsinbreuken