English
NOWNOWNOWNOW

NOW 3.0 : subsidieregeling loonkosten weer verlengd

9-9-2020

  De NOW-regeling, die door de overheid in het leven is geroepen om bedrijven te ondersteunen bij de overbrugging van de coronacrisis, wordt verlengd. De nieuwe NOW-regeling, de NOW 3.0, treedt per 1 oktober 2020 in werking. NOW 3.0 is ook toegankelijk voor bedrijven die geen gebruik hebben gemaakt van NOW 1.0 of NOW 2.0.

Lees meer

NOW 3.0: een tipje van de sluier

27-8-2020

  De NOW 3.0 volgt de NOW 2.0 op en start op 1 oktober 2020. De plannen zijn al deels uitgelekt. Het Algemeen Dagblad spreekt van een afgezwakt steunpakket dat vooral bedoeld is voor de zwaarst getroffen sectoren. Volgens verschillende ‘Haagse bronnen’ heeft dit steunpakket een langere looptijd dan de eerdere varianten. Om in aanmerking

Lees meer

De loondoorbetalingsplicht in tijden van COVID-19

19-8-2020

  In welke ‘corona-situaties’ moet een werkgever, ondanks dat er geen arbeid wordt verricht, het loon van een werknemer toch doorbetalen? Hoofdregel: ‘geen arbeid, wel loon’ Tot 1 januari 2020 gold dat een werknemer die niet werkte, géén recht had op betaling van zijn loon, tenzij hij niet kon werken door een oorzaak die in

Lees meer

Nieuwe regels voor franchiseovereenkomsten per 1 januari 2021

12-8-2020

  Het heeft een lange aanloop gehad, maar met de Wet franchise, die op 30 juni jl. door de Eerste Kamer werd aangenomen, krijgt de franchiseovereenkomst (eindelijk) een wettelijke basis. Ovidius bespreekt de speerpunten van de nieuwe wettelijke regeling. Aanloop De aanzet voor de Wet franchise was het onderzoek naar de franchisesector in Nederland, dat

Lees meer

Volgende pagina »