English
EvaluatieEvaluatieEvaluatieEvaluatie

Evaluatie Privacy Shield: een crisis afgewend?

16-10-2018

  Op 18 oktober van dit jaar vindt de tweede jaarlijkse evaluatie van het EU-US Privacy Shield plaats. Net als vorig jaar zijn de kritische geluiden niet van de lucht. Een tijdelijke schorsing van het Privacy Shield leek zelfs niet uitgesloten, tot de bekendmaking van de benoeming van een Ombudsman op 28 september jl. In

Lees meer

Wijziging regels bedrijfseconomisch ontslag

19-9-2018

  Als je een werknemer wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen, zoals een reorganisatie of een slechte financiële situatie, dan kan er een beëindigingsregeling worden getroffen. Lukt dat niet, dan moet een ontslagvergunning bij het UWV worden aangevraagd. Voor het aanvragen van een ontslagvergunning gelden allerlei regels, waaronder de “Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen” (“Uitvoeringsregels”). Deze

Lees meer

Wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans

20-8-2018

  De opvolger van de Wwz, de Wet Arbeidsmarkt in balans (“Wab”), treft maatregelen om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Hoewel de Wab nog moet worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede Kamer, is het interessant om te zien welke plannen het kabinet heeft voor de arbeidsmarkt. Hieronder

Lees meer

Doorbraak: loondoorbetaling en ontslag op staande voet

23-7-2018

  Op 13 juli 2018 heeft de Hoge Raad een belangwekkende uitspraak gedaan in een zaak die draaide om een ontslag op staande voet. Hoewel de uitkomst van deze uitspraak op zich een logische is, maakt deze uitspraak een einde aan de verdeeldheid over een kwestie die voor werkgevers wel eens nadelig kon uitpakken.  Als

Lees meer

« Vorige paginaVolgende pagina »