English
DeDeDeDe

De ene toestemming is de andere niet

22-12-2017

  In de aanloop naar 25 mei 2018 publiceert de Artikel 29-werkgroep (“WP29”) regelmatig richtsnoeren met een nadere toelichting op de verschillende kernbegrippen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Privacyverordening”). Ovidius bespreekt in deze update de toelichting op het tricky concept van ‘consent’. Waarvoor is toestemming nodig? Onder de Privacyverordening is het verwerken van persoonsgegevens

Lees meer

WP29 legt EU en VS deadline op: Privacy Shield moet echt beter (en snel)

6-12-2017

  Op 18 en 19 september 2017 vond in Washington, DC de eerste gezamenlijke evaluatie van het Privacy Shield plaats. Nadat de Europese Commissie al op 18 oktober 2017 haar rapport publiceerde, heeft nu ook de Artikel 29 Werkgroep (“WP29”)* haar conclusies bekendgemaakt. De WP29, die vanaf het begin kritisch is geweest op het Privacy

Lees meer

Meldplicht datalekken onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming: wat verandert er?

1-11-2017

  Afgelopen maand publiceerde de Artikel 29 Werkgroep (“WP29”)* een richtsnoer voor de uitleg van de nieuwe meldplicht datalekken die met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) wordt geïntroduceerd. Hoewel in Nederland al sinds 1 januari 2016 een meldplicht datalekken van kracht is, wordt deze onder de AVG strenger. In deze update bespreekt Ovidius de belangrijkste punten

Lees meer

Autoriteit Persoonsgegevens: Microsoft verwerkt gegevens gebruikers Windows 10 in strijd met de Wbp

13-10-2017

  De Autoriteit Persoonsgegevens maakte vandaag bekend dat uit een onderzoek naar Windows 10 Home en Windows 10 Pro is gebleken dat Microsoft zich niet aan de Wet bescherming persoonsgegevens houdt. Via deze besturingssystemen verwerkt Microsoft persoonsgegevens van de gebruikers op een wijze die in strijd is met de wet. Te weinig informatie en dus geen geldige toestemming Microsoft

Lees meer

« Vorige paginaVolgende pagina »