English
OntslagOntslagOntslagOntslag

Ontslag bemoeilijkt door cocktailverbod – WWZ Evaluatieonderzoek

1-7-2016

  “Het ontslagrecht is strenger geworden. Voorheen konden werkevers een ‘cocktail van ontslaggronden’ aanvoeren”. Dit constateerden wij in november 2015 in een interview met het FD. Deze cocktail kan niet meer. Er moet één ‘voldragen’ ontslaggrond zijn en dan pas kan ontslag aan de orde zijn. De conclusie die wij in november trokken is gisteren

Lees meer

Ovidius’ WWZ-tip XI: Let op bij doorwerken na pensioenleeftijd!

28-6-2016

  Pensioenontslagbeding In veel arbeidsovereenkomsten en cao’s is een pensioenontslagbeding opgenomen. Dit is een bepaling waarin staat dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op het moment dat de werknemer de pensioenleeftijd bereikt. In dat geval is opzegging niet vereist. De pensioenleeftijd is de AOW-gerechtigde of pensioengerechtigde leeftijd. De pensioengerechtigde leeftijd is meestal gelijk aan de

Lees meer

Plan tot wijziging onderdelen WWZ

9-5-2016

  Het kabinet is van plan een aantal wijzigingen aan te brengen in de Wet werk en zekerheid (“WWZ”). Dit volgt uit de brief van Minister Asscher aan de Tweede Kamer van 21 april jl. De wijzigingen zijn: Voor werknemers die seizoensarbeid doen en die door natuurlijke of klimatologische omstandigheden niet meer dan 9 maanden per jaar kunnen werken,

Lees meer

Analyse Ovidius – 40% ontslagzaken wegens verwijtbaar handelen afgewezen

11-3-2016

  Bijna 40% van de ontbindingsverzoeken van werkgevers op grond van verwijtbaar gedrag van de werknemer, is afgewezen.* Dat is in verhouding tot de andere ontslaggronden op zich niet eens een slechte score. Maar daarmee is niet gezegd dat deze grond minder zwaar getoetst wordt. Integendeel, rechters bekijken kritisch of de werkgever niet eerst met

Lees meer

« Vorige paginaVolgende pagina »