English
TarievenTarievenTarievenTarieven

Tarieven

 

Transparant

Ovidius hanteert een scherp uurtarief en verleent diensten van hoge kwaliteit. Ovidius houdt cliënten op de hoogte van de bestede tijd, en maakt altijd een kosten-batenanalyse. Zo worden verrassingen voorkomen.

Uurtarief, prijsafspraken en vaste prijzen

Bij Ovidius wordt niet alleen met uurtarieven gewerkt. Voor bepaalde werkzaamheden kunnen prijsafspraken worden gemaakt. Ovidius hanteert daarnaast vaste lage prijzen voor bepaalde modeldocumenten.

Ook wanneer met een uurtarief wordt gewerkt, kan vaak van tevoren een schatting worden gegeven van de te besteden tijd.

Geen extra kantoorkosten

Ovidius brengt geen ‘kantoorkosten’ in rekening, zoals veel andere kantoren nog steeds wel doen.