English
VanVanVanVan

Van ambtenaar naar overheidswerknemer

25-7-2019

 

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (‘Wnra’) en vallen duizenden ambtenaren onder het privaatrechtelijke arbeidsrecht in plaats van het ambtenarenrecht.